Español | English | Deutsch

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals aplegades podran ser objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats corresponents d'ASSERTIO, qui és titular i responsable d'aquest fitxer.

ASSERTIO proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que ASSERTIO procedeixi al seu tractament automatitzat.

Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció adequat i es prendran les mesures de seguretat legalment necessàries per a evitar la seva pèrdua, el seu deteriorament i el subministrament d'accés a tercers no autoritzats.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació de les seves dades personals als fitxers d'ASSERTIO mitjançant l'enviament d'un comunicat al domicili social a Barcelona, com a responsable del fitxer, o mitjançant el Formulari de contacte.

ASSERTIO informa als usuaris del lloc que ASSERTIO respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades i, en concret, la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa de desenvolupament, adaptant per a aquest propòsit les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat, i el robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, a través del lloc, atès l'estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Contacteu amb AssertioFeinaPolítica de privadesaAvís legal