Español | English | Deutsch

AVÍS LEGAL D'ASSERTIO Global Solutions

ASSERTIO Global Solutions S.L.

Centre de Negocis Cornellà-Ceneco
Avda. de los Alpes, 48
08940 Cornellà de Llobregat (BARCELONA - ESPAÑA)
Tel.: +34 93 4752032
Fax: +34 93 3772964
Formulari de contacte
Internet: www.assertio.es
CIF ESB66210816

1. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

El Titular d'aquesta pàgina web és ASSERTIO GLOBAL SOLUTIONS SL, amb domicili a Avda. de los Alpes, 48 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, España.

L'usuari podrà dirigir-se a ASSERTIO a través del Formulari de contacte

Aquesta informació legal es completa amb les condicions generals d'ús i la política de protecció de dades de caràcter personal d'ASSERTIO i, en el seu cas, amb les condicions particular de cada producte i servei aplegats a qualsevol de les pàgines web d'ASSERTIO.

2. ACCÉS

L'accés al lloc d'ASSERTIO és gratuït, amb excepció d'aquells serveis que estiguin assenyalats com a tal, en les seves respectives condicions particulars, on s'apleguen els preus del producte o servei, i s'indiqui si inclouen o no les taxes aplicables i, en cas que hi hagi, els costos d'enviament. ASSERTIO es reserva tots els drets de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts de la pàgina web en qualsevol moment, i no assumirà cap responsabilitat sobre la seva actualització.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut d'aquest lloc, inclosos el seu disseny, programari específicament desenvolupat i codis de programació són propietat intel·lectual d'ASSERTIO, amb excepció de les imatges, sons i infografies utilitzades sota llicència, i queden reservats tots els drets. La còpia, l'ús, la reproducció, la distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació que s'inclou en aquesta pàgina web s'haurà d'autoritzat per escrit per part d'ASSERTIO. Qualsevol ús d'aquests materials contrari a les normes en matèria de protecció intel·lectual i industrial serà perseguit d'acord amb la legislació vigent. Totes les marques són propietat registrada del seu titular.

4. MODIFICACIONS

Tota la informació facilitada per ASSERTIO tal com figura a la pàgina web s'ofereix a mode d'informació orientativa, de la manera més precisa i actual possibles, però sense cap tipus de garantia, ja sigui implícita o explícita. En especial, no constitueixen un compromís de garantia tàcita sobre la composició o disponibilitat de productes, sobre la idoneïtat per a determinar usos ni sobre el compliment de lleis. ASSERTIO es reserva la possibilitat d'efectuar totes les modificacions precises, sense avís previ, en la configuració o presentació del seu lloc web, i podrà fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ pel que fa a la informació legal i tècnica, en les condicions generals d'ús i, en tot cas, en les condicions particulars de la pàgina web d'ASSERTIO.

5. ACCÉS I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Tant l'accés a la web d'ASSERTIO com l'ús de qualsevol informació que s'hi inclogui és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi o la utilitzi, i ASSERTIO no respondrà de cap de les conseqüències, danys o perjudicis que puguin derivar-se de l'accés o de l'ús de la informació. ASSERTIO no garanteix que la informació, els textos, els gràfics, els enllaços o qualsevol altre contingut del seu lloc web siguin exactes o complets, excloses especialment qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se dels continguts i serveis comercials o de qualsevol altra mena de webs que es puguin enllaçar electrònicament, directament o indirectament a través de la web d'ASSERTIO. ASSERTIO exclou i declina qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa d'Internet i no adquireix cap responsabilitat a causa de problemes tècnics o fallides mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa d'Internet, ja sigui a través del lloc web d'ASSERTIO com de llocs web de tercers. De la mateixa manera, ASSERTIO declina qualsevol responsabilitat derivada de la transmissió de virus informàtics o derivats de danys causats per terceres persones que, de manera no autoritzada, interactuïn a través de les pàgines web d'ASSERTIO. Cap dels continguts que formen part de les pàgines web d'ASSERTIO s'han de considerar com a recomanacions ni com a assessorament de cap mena, inclosos sense caràcter limitat els de tipus legal o fiscal. ASSERTIO realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. ASSERTIO no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors de continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, proporcionats per tercers.

6. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals aplegades podran ser objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats corresponents d'ASSERTIO, qui és titular i responsable d'aquest fitxer. ASSERTIO proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de protecció de dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que ASSERTIO procedeixi al seu tractament automatitzat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció adequat i es prendran les mesures de seguretat legalment necessàries per a evitar la seva pèrdua, el seu deteriorament i el subministrament d'accés a tercers no autoritzats. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació de les seves dades personals als fitxers d'ASSERTIO mitjançant l'enviament d'un comunicat al domicili social a Barcelona, com a responsable del fitxer, o mitjançant el Formulari de contacte. ASSERTIO informa als usuaris del lloc que ASSERTIO respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades i, en concret, la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa de desenvolupament, adaptant per a aquest propòsit les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat, i el robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, a través del lloc, atès l'estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als quals estan exposats.

7. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLES

Les normes d'ús que es troben en aquest Acord legal es regeixen per la llei espanyola. ASSERTIO, igual que com altres usuaris del lloc, està d'acord en què a fi d'evitar qualsevol discrepància que pugui sorgir sobre la interpretació, el compliment i/o execució de les normes presents, se sotmetrà expressament a la jurisdicció dels jutges i tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls.

Contacteu amb AssertioFeinaPolítica de privadesaAvís legal